จำนวนผู้ชม

ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทยบางใหญ่
89/141 ต.บางแม่นาง
อ.บางใหญ่ จ.นนทุบรี 11140
โทร.0819355698
E-Mail : nutthasasich@gmail.com

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2554

ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย สาขาบางใหญ่

สบู่ดำต่อ ค่า

พันธุ์สบู่ดำ

พันธุ์ของสบู่ดำที่พบในประเทศไทย
มี 3 พันธุ์ คือ

• พันธุ์สบู่ดำที่มีผลทรงกลม ขนาดของผลปานกลาง มีเปลือกหนาปานกลาง ปลูกกันทั่วไปในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้

• พันธุ์สบู่ดำที่มีผลทรงกลม หรือรูปทรงของผลยาวกว่าพวกแรกเล็กน้อย ส่วนผลนั้นมีขนาดเท่ากัน แต่มีเปลือกหนากว่า ปลูกมากในภาคเหนือ

• พันธุ์สบู่ดำที่มีผลกลม แต่มีขนาดเล็กกว่า 2 พวกแรก ปลูก ในภาคเหนือ และภาคใต้

โดยพันธุ์เป็นพันธุ์พื้นบ้านใช้เรียกชื่อตามแหล่งปลูก เช่น พันธุ์สตูล มุกดาหาร น่าน เป็นต้น

พันธุ์ของสบู่ดำจากต่างประเทศ

กรมวิชาการเกษตร ได้รับพันธุ์จากต่างประเทศ 3 พันธุ์คือ
• พันธุ์จากประเทศฟิลิปปินส์
• พันธุ์จากประเทศศรีลังกา
• พันธุ์จากประเทศมาเลเซีย

http://it.doa.go.th/vichakan/news.php?newsid=15  แหล่งความรู้ของสบู่ดำ ทั้งหมด ค่ะ

ถือเป็นพืชเศรษฐกิจ ที่น่าสนใจ อย่างที่อาจารย์ไพบูลย์ กล่าวไว้จริงๆๆ ค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น