จำนวนผู้ชม

ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทยบางใหญ่
89/141 ต.บางแม่นาง
อ.บางใหญ่ จ.นนทุบรี 11140
โทร.0819355698
E-Mail : nutthasasich@gmail.com

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554

ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย

จรรยาแพทย์แผนไทย 

ผู้ที่จะเป็นหมอ จะมีแต่วิชาความรู้เกี่ยวกับยาและรู้จักโรคเท่านั้นก็ยังไม่เพียงพอ ควรต้องเป็นคนมีอัธยาศัยเรียบร้อย เป็นที่พอใจของคนทั้งหลายด้วย จึงจะเป็นหมอที่ดีได้ ถ้ามีแต่ความรู้วิชาของหมอ แต่ไม่เป็นผู้โอบอ้อมอารีต่อคนทั้งหลายแล้ว ก็ไม่มีใครนับถือ

1. มีเมตตาจิตต่อคนไข้ไม่เลือกชั้นวรรณะ
2. ไม่โลภเห็นแก่ลาขของคนไข้ แต่ฝ่ายเดียว
3. ไม่โอ้อวดวิชาความรู้ของตนให้คนไข้หลงเชื่อ
4. ไม่หวงหรือกีดกันหมออื่นซึ่งมีความรุ้ดีกว่า
5. ไม่ลุอำนาจอคติ ๔ คือฉันทา โมหา โทสา ภยาคติ
6. ไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรม ๘
7. มีความละอายต่อบาป
8. ไม่เป็นคนเกียจคร้านมักง่าย
9. มีความละเอียดสุขุม มีสติใคร่ครวญเหตุผล
10. ไม่มัวเมาอบายมุข
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น