จำนวนผู้ชม

ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทยบางใหญ่
89/141 ต.บางแม่นาง
อ.บางใหญ่ จ.นนทุบรี 11140
โทร.0819355698
E-Mail : nutthasasich@gmail.com

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2554

ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย สาขาบางใหญ่

ต่อไป เป็นความหมายของการประสะ

2. การประสะ
ประสะ มีความหมายดังนี้

1. การทำให้พิษของตัวยาอ่อนลง เช่น การประสะยางสลัดใด เป็นต้น

2. การทำความสะอาดตัวยา เช่น ล้างเอาสิ่งสกปรกออก ล้างเอาดินออก

3. ตัวยานั้นมีจำนวนเท่ายาทั้งหลาย เช่น ยาประสะกะเพรา ใส่ใบกะเพราหนักเท่าตัวยาอื่น ๆ ทั้งหมดรวมกัน เป็นต้น

4. ใช้ในชื่อของยาที่กระทำให้บริสุทธิ์ เช่น ยาประสะน้ำนม เป็นยาที่ช่วยทำให้น้ำนมมารดาบริสุทธิ์ ปราศจากโทษต่อทารก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น