จำนวนผู้ชม

ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทยบางใหญ่
89/141 ต.บางแม่นาง
อ.บางใหญ่ จ.นนทุบรี 11140
โทร.0819355698
E-Mail : nutthasasich@gmail.com

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2555

หากใครต้องการ เปิดร้านขาย สมุนไพร  ก็มาดูกันค่ะ ว่า ต้องทำอย่างไร

สมุนไพร หมายถึง พืช หรือ ส่วนของพืชสมุนไพร อาจอู่ในสภาพสดหรือแห้งก็ได้ แต่ที่สำคัญคือ สมุนไพรนั้นังมิได้ผ่านการแปรรูปใดๆ ส่วนการบดหาบโดที่เราังสามารถแยกแยะได้ ว่าเป็นพืชใด ได้มาจากส่วนใดของพืชนั้น ไม่ถือว่าเป็นการแปรรูป ประชาชนโดยทั่วไปสามารถผลิต และขายสมุนไพรได้โดยไม่ต้องขออนุญาต แต่ห้ามโฆษณาสรรพคุณทางยา

ส่วนคำว่า ยาจากสมุนไพร นั้นมี 2 ลักษณะ คือ ยาสมุนไพร และยาตำรับ หรือยาสำเร็จรูป

ยาสมุนไพรนั้น อาจเป็นสมุนไพรไม่แปรสภาพหรืออาจผ่านการบด หยาบบรรจุซองก็ได้ ผู้ผลิตยาสมุนไพรจะต้องขออนุญาตผลิต แต่ไม่ต้องขึ้นทะเบียนตำรับยา และสามารถแสดงสรรพคุณยาบนฉลากได้ตามที่กำหนด โดยจะต้องได้รับอนุญาตให้แสดงสรรพคุณบนฉลาก และโฆษณาเสียก่อน ส่วนการขายยาสมุนไพรนั้นไม่ว่าใครจะขายก็ได้ไม ่ต้องขออนุญาต

ส่วนยาตำรับหรือยาสำเร็จรูปนั้น สามารถแบ่งย่อยได้อีก 2 ลักษณะคือ ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณและยาที่ไม่ใช่ยา สามัญประจำบ้านซึ่งในการผลิตยาตำรับนี้ ผู้ผลิตต้องขออนุญาตผลิต และขึ้นทะเบียนตำรับยาเสียก่อน และการแสดงฉลากนั้นต้องมีข้อความตามที่กฎห มายกำหนด และตรงกับที่ขึ้นทะเบียนไว้ ส่วนการโฆษณาผ่านสื่อนั้นต้องขออนุญาตก่อน ประชาชนทั่วไปสามารถขายยาตำรับนี้ได้เลยหากเป็นยาสามัญประจำบ้าน แต่หากไม่ใช่ยาสามัญประจำบ้านจะต้องได้รับ อนุญาตก่อนจึงจะขายได้

นอกจากใช้เป็นยาแล้ว สมุนไพรยังถูกแปรรูปไปเป็นอาหาร ซึ่งเราเรียกว่า อาหารสมุนไพรตัวอย่างของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ได้แก่ เครื่องดื่มสมุนไพรบรรจุขวด เครื่องดื่มผงสำเร็จรูป แยม อาหารสมุนไพรเหล่านี้ไม่สามารถระบุสรรพคุณ ทางยาบนฉลากได้

นอกจากนี้ อาหารเสริมสุขภาพก็เป็นผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรอีกจำพวกหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมสูง เช่น กระเทียมแคปซูล ส้มแขกแคปซูล เป็นต้น อาหารเหล่านี้จัดเป็นอาหารควบคุมเฉพาะ จะต้องขออนุญาตและขึ้นทะเบียนตำรับอาหารก่อนจึงจะผลิตได้

นอกจากนี้แล้วสมุนไพรยังสามารถนำมาผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพอื่นๆได้ เช่น ยาสระผมสมุนไพร และอื่นๆอีกมากมาย

ทำทุกอย่างกันให้ทุกต้องนะค่ะ

1 ความคิดเห็น:

 1. ที่บอกว่า ผู้ผลิตยาสมุนไพรจะต้องขออนุญาตผลิต ขอจากใครคะ
  ที่บ้านปลูกสมุนไพร มีเพื่อนบ้านมาขอเรื่อยๆ แนะนำคนนั้นคนนี้มาด้วย
  เราก็ตากแห้ง จัดใส่ถุงไว้ให้ ไม่ทราบว่าแบบนี้ผิดไหมคะ
  ถือว่าผลิตไหม ต้องขออนุญาผลิตไหม
  ขอบคุณคะ

  ตอบลบ