จำนวนผู้ชม

ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทยบางใหญ่
89/141 ต.บางแม่นาง
อ.บางใหญ่ จ.นนทุบรี 11140
โทร.0819355698
E-Mail : nutthasasich@gmail.com

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2555

ใครอยากเปิดร้านขายยา สมุนไพร มาอ่านกันหน่อยจ้า  ย้ำ ร้านขายยา

าแผนโบราณ หมายถึง ยาที่มุ่งหมาสำหรับใช้ในการประกอบโรคศิลป ะแผนโบราณ หรือการบำบัดโรคสัตว์ ซึ่งอู่ในตำราาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาหรือาที่รัฐมนตรีประกาศเป็นาแผนโบราณ หรือาที่ได้รับอนุญาต ให้ขึ้นทะเบีนตำรับาเป็นาแผนโบราณ

การควบคุมาแผนโบราณ
การผลิต ขาหรือนำเข้าฯาแผนโบราณจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหม าย ดังนี้

1. ผู้ที่ต้องการผลิต ขาหรือ นำเข้าฯาแผนโบราณ จะต้องได้รับอนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และต้องจัดให้ผู้ประกอบการโรคศิลปะแผนโบราเป็นผู้มีหน้าที่ ปฏิบัติการประจำ อยู่ตลอดเวลาที่เปิดทำการ

2. ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตผลิตยา ขาหรือ นำเข้าฯ ยาแผนโบราณนอกสถานที่ ที่ได้กำหนดไว้ในใบอนุญาต เว้นแต่เป็นการขายส่ง

3. ตำรับยาแผนโบราณที่ผลิต หรือนำเข้าฯ ได้อย่างถูกกฎหมาย จะต้องขอขึ้นทะเบียนตำรับยา และได้รับเลขทะเบียนก่อนจึงจะผลิต หรือนำเข้าฯได้

4. ผู้ผลิต ขาหรือ นำเข้าฯ ยาแผนโบราณโดยไม่ได้รับอนุญาต จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 5,000 บาท

5. ผู้ผลิต ขาหรือ นำเข้าฯ ยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 0-2590-7200 งานใบอนุญาต
http://www.facebook.com/#!/groups/310006565721827/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น