จำนวนผู้ชม

ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทยบางใหญ่
89/141 ต.บางแม่นาง
อ.บางใหญ่ จ.นนทุบรี 11140
โทร.0819355698
E-Mail : nutthasasich@gmail.com

วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2555

ธาตุลม ( วาโย) - ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย บางใหญ่

ธาตุลม ( วาโยธาตุ) มี 6 ประการ ดังนี้

1. อุทธังคมาวาตา-ลมที่พัดขึ้นเบื้องบน
2. อโธคมาวาตา-ลมที่พัดลงเบื้องล่าง
3. กุจฉิสยาวาตา-ลมพัดในท้องนอกลำไส้
4. โกฏฐาสยาวาตา-ลมพัดในลำไส้ในกระเพาะ
5.อังคมังคานุสารีวาตา-ลมที่พัดทั่วร่างกาย
6.อัสสาสะ ปัสสาสะวาตา-ลมหายใจเข้าและลมหายใจออก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น