จำนวนผู้ชม

ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทยบางใหญ่
89/141 ต.บางแม่นาง
อ.บางใหญ่ จ.นนทุบรี 11140
โทร.0819355698
E-Mail : nutthasasich@gmail.com

วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2555

ธาตุดิน 20 ประการ มีอะไรบ้าง - ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย บางใหญ่

ตามตำราการแพทย์แผนไทย กล่าวว่า มนุษย์เราประกอบด้วยธาตุทั้ง4 คือ
ธาตุดิน(ปถวีธาตุ) มี 20 ประการ ได้แก่
1. เกศา - ผม
2. โลมา - ขน
3. นขา -เล็บ
4. ทันตา - ฟัน
5. ตโจ - หนัง
6. มังสะ- เนื้อ
7. นหารู - เอ็น
8. อัฏฐิ - กระดูก
9. อัฏฐิมิญชัง - เยื่อในกระดูก
10. วักกัง - ม้าม
11. หทยัง - หัวใจ
12. ยกนัง - ตับ
13. กิโลมกัง - ผังผืด
14. ปิหกัง - ไต
15. ปัปผาสัง - ปอด
16. อันตัง - ลำไส้เล็ก
17. อันตคุณนัง - ลำไส้ใหญ่
18. อุทริยัง - อาหารใหม่
19. กรีสัง - อาหารเก่า
20. มัตถเกมัตถลุงคัง-สมอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น