จำนวนผู้ชม

ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทยบางใหญ่
89/141 ต.บางแม่นาง
อ.บางใหญ่ จ.นนทุบรี 11140
โทร.0819355698
E-Mail : nutthasasich@gmail.com

วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2555

ธาตุไฟ ( เตโชธาตุ) - ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย บางใหญ่

ธาตุไฟ(เตโชธาตุ) มี 4 ประการ ได้แก่
1.สันตัปปัคคี-ไฟสำหรับอุ่นกาย
2.ปริทัยหัคคี-ไฟสำหรับทำให้ร้อนระส่ำระสาย
3.ชิรนัคคี-ไฟสำหรับเผาให้แก่คร่ำคร่า
4. ปริณามัคคี-ไฟสำหรับย่อยอาหาร

เนื่องจากธาตุลม 6 และธาตุไฟ 4 เป็นธาตุที่จับต้องไม่ได้
จึงเหลือธาตุที่จับต้องได้ คือ ธาตุดิน 20 และธาตุน้ำ 12
เมื่อเกิดมาร่างกายครบถ้วนดี จึงเรียกว่าครบ32 เป็นการรวมกันของธาตุดินและธาตุน้ำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น